Natuursteen

Als natuursteenspecialist weten wij als geen ander hoe natuursteen verwerkt moet worden.

Know-how van natuursteen

Behalve de belangrijke know-how van de verwerking van natuursteen, hebben wij ook kennis van de eigenschappen en kwaliteiten van de verschillende soorten natuursteen.

In de regel worden de tegels afgeleverd in houten kratten of kisten.
In veel gevallen verdient het aanbeveling de tegels binnen in een afgesloten ruimte te zetten. Let er wel op dat als u de tegels uit de kratten haalt, u het materiaal niet beschadigd.

Zorg er altijd voor dat er latjes onder de kanten van de tegels geplaatst worden (ca. 5 cm vanuit de hoeken) en dat de tegels altijd rechtop neergezet worden, glad tegen glad, ruw tegen ruw.

Bij de verwerking van de tegels dienen de tegels uit alle kisten door elkaar gemixed te worden!

De kleurnuances worden hierdoor goed verdeeld over de vloer.
Zorg voor een schone werkvloer. Aanwezige verontreinigingen eerst verwijderen.
Gebruik schoon rivierzand, vrij van ijzer, sigarettenpeuken en organische vervuiling.

Het onstaan van natuursteen

Ongeveer 5 miljard jaar geleden toen ons zonnestelsel onstond uit kosmisch stof, was onze aarde niet meer dan een gasvormige bol. Na een onvoorstelbaar lange periode ging de aarde van gas over in een vloeibare bol.

Onze wereld was een gloeiende bol bestaande uit magma “vloeibaar gesteente”.
Door langzame afkoeling vormde er zich een vaste aardkost omheen die nu op sommige plaatsen wel 60 km dik kan zijn. De aardkost waarop wij leven bestaat niet uit één geheel, maar is opgedeeld door grote scheuren en breuken die tot in het vloeibare magma kunnen doorlopen.

Op plekken waar het magma in de spleten dringt, ontstaat nieuw gesteente: zogenaamde stollingsgesteenten.
Aan de andere kant van de aardkost, dus aan de buitenkant, worden de reeds gevormde gesteenten afgebroken door invloeden van het weer.

Het land en de bodem van de zee vormen samen de aardkost, die is opgebouwd uit verschillende soorten gesteenten. Alle gesteenten die in de aardkost voorkomen zijn ontstaan (en onstaan nog steeds door stolling van het magma) door erosie en sedimentatie als gevolg van krachten van buitenaf en het omvormen van gesteenten door teperatuur en druk in de aardkost. Naar de wijze waarop natuursteen ontstaat, worden ze verdeeld in drie hoofdgroepen, namelijk:

  • Stollingsgesteenten
  • Sedimentgesteenten
  • Metamorfose gesteenten

Het bekendste voorbeeld van een stollingsgesteente is graniet. Dit gesteente is onstaan is door langzame afkoeling van het magma onder het oppervlak. Graniet kom in vele kleuren en soorten voor en wordt vaak gebruikt voor vloeren, gevelbekledingen en grafstenen.

Leisteen, kalksteen en dolomiet zijn voorbeelden van sedimentgesteenten.
Deze gesteenten zijn onstaan uit verweringsproducten van de stollingsgesteenten.
Door de weersinvloeden verweren stollingsgesteenten.
De verweerde producten die dan onstaan worden in zeeën, rivieren en meren afgezet.

Metamorfose gesteenten worden gevormd uit stollings- en sedimentsgesteenten.
Door verschuivingen in de aardkost ten gevolge van vulkanische krachten, wordt op sommige gesteenten een grote druk uitgeoefend. Daarbij komt erg veel warmte vrij; de gesteenten worden daardoor weer enigszins vloeibaar en ondergaan daarbij een verandering. Als zo’n gesteente weer afkoelt is er een nieuwe gesteente ontstaan.
Bijvoorbeeld: doffe kalksteen wordt tijdens dit proces omgezet in een glanzende marmer.
Een ander voorbeeld van metamorf gesteente is de omzetting van zandsteen naar een onverwoestbaar kwartsiet gesteente.

Al deze natuursteensoorten zult u in de showroom van onze natuursteenhandel rijkelijk aantreffen.